De ulike næringssektorene vi jobber med

Rentaload tilbyr for utleie et bredt utvalg av lastbanker fra 6kW til flere MW: resistiv lastbank, induktiv lastbank, kapasitiv lastbank, like- eller vekselstrøm. Finn ut hva disse lastbankene kan gjøre for din bransje!

Datasenter

Elektriske og termiske tester på infrastruktur for å simulere servere

Helse og sykehus

Tester av backup generatorer og omformere med leielastbanker

Maritim

Elektrisk testing av skipsmotorer og havneinfrastruktur med lastbanker

Industri

«Type»-tester på motorer, batterier, omformere eller på backup GE-er med lastbanker.

Tertiær

Tester for den elektriske kjeden (transformator, tavler og elektrisk distribusjon), generatorer, omformere.

Vind og alternativ energi

Tester på turbiner eller nødutstyr for å sikre driften

Olje gass

Tester på generatorer eller på infrastrukturen til utnyttelser og gruver

Kjernefysisk

Testing av nødgeneratorer & omformere med utleielastbanker.

Luft

Elektriske tester av motorer, turbiner og flyplassinfrastruktur med lastbanker.