Różne sektory, z którymi współpracujemy

Rentaload oferuje szeroką gamę banków obciążenia na wynajem od 6kW do kilku MW: rezystancyjne banki obciążenia, indukcyjne banki obciążenia, pojemnościowe banki obciążenia, DC lub AC. Dowiedz się, co te banki ładunków mogą zrobić dla Twojej branży!

Centrum danych

Testy elektryczne i termiczne na infrastrukturach symulujących serwery

Zdrowie i szpitale

Testowanie generatorów awaryjnych i falowników z wynajętymi bankami obciążeń

grupa silników okrętowych_testująca_załadunek_banku_portów_łodziowych_obsługa techniczna

Morska

Testy elektryczne silników okrętowych i infrastruktury portowej z wykorzystaniem banków obciążeń

Branża

Testy „typowe” na silnikach, akumulatorach, falownikach lub na awaryjnych GE z bankami obciążeń.

Trzeciorzędowy

Testy dla łańcucha elektrycznego (transformator, rozdzielnice i dystrybucja elektryczna), generatorów, falowników.

Energia wiatrowa i alternatywna

Testowanie turbin lub urządzeń rezerwowych w celu zapewnienia ich działania

Ropa i gaz

Testy generatorów lub infrastruktury zakładów i kopalń

Nuclear

Testowanie generatorów awaryjnych i falowników z wynajętymi bankami obciążeń.

test_silnika_400hz_load-bank-lotniczy_turbiny

Z powietrza

Testy elektryczne silników, turbin i infrastruktury lotniskowej z wykorzystaniem banków obciążeń.