1. Prezentacja strony internetowej :

Zgodnie z postanowieniami artykułów 6-III i 19 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, znanej jako L.C.E.N., zwracamy uwagę użytkowników i odwiedzających stronę: rentaload.com na następujące informacje:
Informacje prawne :
Nazwa firmy: RENTALOAD
Znak towarowy Rentaload zarejestrowany w INPI, własność firmy Rentaload
Adres: 353 rue de la chapelle, 69400 GLEIZE – Francja
SYRENA: 818 118 358
Adres e-mail: contact@rentaload.com

Osobą odpowiedzialną za publikację jest: Pierre-Luc BARBE

Twórcą strony jest agencja internetowa Adesio
Webmasterem jest: Adesio
Kontakt z Webmasterem: info@adesio.co
Gospodarzem strony jest: Kinsta

2. Opis świadczonych usług :

Celem strony internetowej rentaload.com jest dostarczenie informacji o działalności firmy.
Właściciel strony stara się, aby informacje na stronie rentaload.com były jak najbardziej dokładne. Nie może jednak ponosić odpowiedzialności za braki, nieścisłości i niedociągnięcia w aktualizacji, niezależnie od tego, czy wynikają one z jego winy, czy z winy partnerów zewnętrznych, którzy dostarczają mu te informacje.
Wszystkie informacje podane na stronie internetowej rentaload.com mają charakter orientacyjny, nie są wyczerpujące i mogą ulec zmianie. Są one podawane z zastrzeżeniem wszelkich zmian, które zostały wprowadzone od momentu umieszczenia ich w Internecie.

3. Własność intelektualna i fałszerstwo :

Właściciel strony jest właścicielem praw własności intelektualnej lub posiada prawa do wykorzystania wszystkich elementów dostępnych na stronie, w szczególności tekstów, obrazów, grafik, logo, ikon, dźwięków, oprogramowania…
Jakakolwiek reprodukcja, reprezentacja, modyfikacja, publikacja, całkowita lub częściowa adaptacja elementów strony, niezależnie od zastosowanych środków lub procesu, jest zabroniona, z wyjątkiem wcześniejszego pisemnego upoważnienia na adres e-mail: contact@rentaload.com.
Każde nieuprawnione wykorzystanie strony lub któregokolwiek z elementów na niej zawartych zostanie uznane za naruszenie i będzie ścigane zgodnie z przepisami artykułów L.335-2 i następnych kodeksu własności intelektualnej.

4. Hiperłącza i pliki cookie :

Strona rentaload.com zawiera szereg hiperłączy do innych stron (partnerów, informacji …) utworzonych za zgodą właściciela strony. Właściciel strony nie ma jednak możliwości sprawdzenia zawartości odwiedzanych w ten sposób stron i tym samym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne ryzyko związane z nielegalnymi treściami.
Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie internetowej rentaload.com, jeden lub więcej plików cookie może być automatycznie zainstalowanych na jego komputerze. Cookie to mały plik, który nie pozwala na identyfikację użytkownika, ale zapisuje informacje związane z nawigacją komputera na stronie. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także mają umożliwić różne miary częstości występowania.
Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała go o obecności plików cookies, a w razie potrzeby odmawiała ich przyjmowania, co zostało opisane pod adresem: www.cnil.fr
Odmowa instalacji pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić instalacji plików cookie.

5. Ochrona mienia i osób – zarządzanie danymi osobowymi :

Użytkownik: użytkownik Internetu łączący się i korzystający z wyżej wymienionej strony: rentaload.com
We Francji dane osobowe są chronione ustawą nr 78-87 z 6 stycznia 1978 r., ustawą nr 2004-801 z 6 sierpnia 2004 r., art. L. 226-13 kodeksu karnego oraz dyrektywą europejską z 24 października 1995 r.
Na stronie rentaload.com właściciel strony zbiera dane osobowe użytkownika tylko na potrzebę określonych usług oferowanych przez stronę rentaload.com. Użytkownik podaje te informacje z pełną świadomością, w szczególności gdy sam je wprowadza. Użytkownik strony internetowej rentaload.com jest następnie informowany, czy jest zobowiązany do podania tych informacji, czy też nie.
Zgodnie z postanowieniami art. 38 i następnych ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej technologii informacyjnej, plików i wolności, wszyscy użytkownicy mają prawo dostępu, sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec danych osobowych ich dotyczących. Aby skorzystać z tego prawa, prześlij swoje żądanie do rentaload.com za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wysyłając pisemne i podpisane żądanie, do którego dołączono kopię dokumentu tożsamości z podpisem posiadacza dokumentu, określając adres, na który należy wysłać odpowiedź.
Żadne dane osobowe użytkownika strony rentaload.com nie są publikowane bez jego wiedzy, wymieniane, przekazywane, cedowane lub sprzedawane na jakimkolwiek nośniku osobom trzecim. Tylko hipoteza o zakupie strony rentaload.com od właściciela strony i jego praw pozwoliłaby na przekazanie wspomnianych informacji ewentualnemu nabywcy, który z kolei byłby związany tym samym obowiązkiem zachowania i modyfikacji danych w odniesieniu do użytkownika strony rentaload.com.