ZDROWIE I SZPITALE

Rentaload w sektorze Health & Hospitals koncentruje się głównie na testach elektrycznych (transformatory, rozdzielnice) oraz okresowych testach sprzętu awaryjnego, takiego jak generatory, systemy UPS i akumulatory.

Rentaload oferuje szereg rezystancyjnych banków obciążenia od 0,5kW do kilku MW w wersji AC lub DC, jak również pełen zakres usług towarzyszących , w tym dostawę na miejsce, instalację i podłączenie, jak również pomoc w testowaniu i pełne uruchomienie.

Dowiedz się poniżej, co prawo mówi o testach w tym sektorze.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się
skontaktować się z nami.

Co prawo mówi o testach w sektorze „Health & Hospitals”?

Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta z zachowaniem ciągłości usług przez co najmniej 48 godzin

Artykuł 7 ustawy nr 2004-811 z dnia 13 sierpnia 2004 r. o modernizacji bezpieczeństwa cywilnego zobowiązuje zakłady opieki zdrowotnej i placówki medyczne, w których przebywają osoby wymagające szczególnej opieki, do podjęcia niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w przypadku awarii zasilania.

 

Ten przepis prawa przewidział zatem dwa możliwe sposoby zapewnienia bezpieczeństwa takim placówkom w przypadku awarii zasilania:

  • Autonomiczne zasilanie, albo w całym budynku, jak w szpitalach, albo tylko w niektórych obszarach, gdzie w razie awarii można zgrupować lokatorów;
  • Podejmowanie alternatywnych środków zapewniających bezpieczeństwo przebywających w nich osób, na przykład poprzez zapewnienie minimalnych warunków oświetleniowych i grzewczych lub naturalnej wentylacji w czasie upałów.

 

Zainteresowane instytucje muszą zatem :

  • Zapewnienie dostępności niezależnych źródeł zasilania dla obiektów wykorzystywanych w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób zakwaterowanych z zachowaniem ciągłości działania przez co najmniej 48 godzin,
  • Lub przewidzieć środki zapewniające, we własnym zakresie, bezpieczeństwo osób zakwaterowanych w przypadku awarii sieci energetycznej.

 

W każdym przypadku działania te powinny być przewidziane przez przedstawiciela prawnego instytucji lub dyrektora szkoły. Dekret określa również kategorie zakładów, których to dotyczy, a mianowicie

  • Placówki medyczno-socjalne wymienione w art. L. 312-1 CASF,
  • Zakłady opieki zdrowotnej, czyli te, które zapewniają stałe zakwaterowanie zbiorowe oraz te, które zapewniają opiekę krótkoterminową w MCO (Medycyna-Chirurgia-Obstetria).

Testowanie sprzętu ratunkowego

W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej w zakładzie, urządzenia awaryjne (agregaty prądotwórcze, falowniki i akumulatory) mają za zadanie przejąć i zapewnić zasilanie. Dzięki temu zapewniają ciągłość usług w placówce i zachowują bezpieczeństwo pacjentów.

To jest system z dnia 7 kwietnia 2008 r. odnoszący się do zapobiegania przerwom w zasilaniu zakładów opieki zdrowotnej, który zobowiązuje każdą strukturę do zapewnienia ciągłości świadczenia usług przez co najmniej 48 godzin w przypadku braku sieci krajowej.

Sieć awaryjna jest szczególnie wrażliwa i strategiczna. Prawo wymaga zatem, aby generator był testowany co miesiąc pod obciążeniem cieniem i co najmniej dwa razy w roku pod rzeczywistym obciążeniem sieci. Powodem tego jest uniknięcie awarii zasilania w urządzeniach ratujących życie i chroniących pacjentów szpitala: detektory przeciwpożarowe, oświetlenie awaryjne, windy itp.

I tu właśnie wkraczają nasze banki ładunków. Przyjedziemy i przetestujemy urządzenia rezerwowe bezpośrednio w szkole, aby sprawdzić, czy działają prawidłowo i czy mogą przejąć kontrolę w przypadku braku prądu.

 

Badanie generatorów

„Generator zastępczy może być stosowany jako źródło bezpieczeństwa pod warunkiem, że jest zgodny z normą NF S 61-940 i że moc wymagana do zapewnienia uruchomienia i działania wszystkich urządzeń bezpieczeństwa pożarowego jest wystarczająca. Gdy źródło zastępcze składa się z kilku generatorów, w przypadku awarii jednego z nich dostępna moc musi pozostać wystarczająca, aby zapewnić uruchomienie i działanie wszystkich urządzeń bezpieczeństwa pożarowego”.

Najlepszym sposobem na przetestowanie zespołu prądotwórczego bez wpływu na jakość usługi jest przeprowadzenie konserwacji zespołu na ławie obciążeń. Bank obciążeń będzie symulował obciążenie emitowane przez wyposażenie szpitala – windy, sprzęt medyczny itp. – oraz potwierdzić zdolność generatora do przejęcia pracy w przypadku zaniku napięcia w sieci głównej.

Testy te są często połączone z operacją konserwacji urządzenia i pozwalają na walidację naprawy. Producenci generatorów (SDMO, Cummins, Genelec, itp.) zdecydowanie zalecają uruchamianie generatora przez kilka minut każdego miesiąca.

Jest to jeden z najważniejszych testów dla sektora Health & Hospitals.

Różne rodzaje badań wykonywanych w sektorze „Zdrowie i szpitale”

Badanie łańcucha elektrycznego

Jeśli chcesz przetestować swój łańcuch elektryczny, poznaj całą specyfikę tego typu testu.

Test falownika

Jeśli chcesz przetestować swój falownik, odkryj wszystkie specyfiki tego typu testów.

Test generatora

Jeśli chcesz przetestować swój generator, dowiedz się wszystkiego o specyfice tego typu testu.

Nasze loadbanki dla Twoich testów

Obciążenie nagrzewnicy 21 kW

Odkryj nasze rozwiązanie pośrednie pomiędzy bankami obciążenia w wersji rackowej a bankami obciążenia o dużej mocy – nasze banki ogrzewania powietrznego o mocy 21 kW.

Bank obciążeń rezystancyjnych od 50 kW do 2,4 MW

Odkryj naszą szeroką gamę rezystancyjnych banków obciążenia od 50 kW do 2,4 MW dla wszystkich rodzajów testów obciążenia.

Delta T 100 kW, 200 kW, 300 kW bank niskiego obciążenia

Poznaj naszą ofertę banków obciążeniowych SMART o dużej mocy, dedykowanych dla hiperskalerów (niska Delta T).

Usługi związane z wynajmem ławek ładunkowych

Wsparcie od A do Z

Oferujemy usługi à la carte.

Możemy wykonać dla Państwa usługę pod klucz. Obejmuje on:

  • dostarczenie sprzętu na miejsce,
  • ich instalacji i połączeń,
  • pomoc w przeprowadzeniu Państwa testów lub kompletną usługę uruchomienia.