HELSE & SYKEHUS

Rentaload opererer i sektoren «Helse og sykehus» hovedsakelig for å utføre elektriske tester (transformatorer, elektriske fordelingstavler) og tar ansvar for de periodiske testene av nødutstyr som generatorer, vekselrettere eller batterier.

For dette tilbyr Rentaload utleie av resistive lastbanker fra 0,5 KW til flere MW i vekselstrøm eller likestrøm samt en hel rekke tilknyttede tjenester : levering på stedet, installasjon og tilkobling men også assistanse med tester eller fullstendig igangkjøring.

Finn ut nedenfor hva loven sier om testene som skal utføres i denne aktivitetssektoren.

Hvis du trenger mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss.

Hva sier loven om testene som skal gjennomføres i sektoren «Helse og sykehus»?

Plikt til å ivareta pasientsikkerheten med en tjenestekontinuitet på minst 48 timer

Artikkel 7 i lov nr. 2004-811 av 13. august 2004 om modernisering av sivil sikkerhet pålegger helse- og medisinsk-sosiale institusjoner som huser sårbare mennesker å treffe nødvendige tiltak for pasientens sikkerhet ved strømbrudd.

 

Denne lovbestemmelsen har derfor gitt to mulige metoder for å garantere sikkerheten til disse virksomhetene i tilfelle strømbrudd:

  • En autonom strømforsyning , enten i hele bygningen som for sykehus, eller kun i visse områder, hvor beboerne deretter kan grupperes sammen i tilfelle havari;
  • Å ta alternative tiltak for å garantere sikkerheten til de innkvarterte, ved å sikre for eksempel minimale lys- og varmeforhold eller til og med naturlig ventilasjon ved høye temperaturer.

 

De berørte virksomhetene må derfor:

  • Enten sikre tilgjengeligheten av uavhengige energiforsyningsmidler for anleggene som brukes for å garantere sikkerheten til de innkvarterte med kontinuitet i tjenesten i minst førtiåtte timer,
  • Eller sørge for tiltak for selv å sikre sikkerheten til de innkvarterte i tilfelle svikt i energinettet.

 

I alle tilfeller må disse tiltakene foretas av virksomhetens juridiske representant eller virksomhetens leder. Dekretet spesifiserer også kategoriene av virksomheter det gjelder, nemlig:

  • De medisinsk-sosiale institusjonene nevnt i artikkel L. 312-1 i CASF,
  • Helseinstitusjoner, med andre ord de som tilbyr permanent kollektiv innkvartering og de som yter korttidsomsorg i MCO (Medicine-Surgery-Obstetrics).

Nødutstyrstesting

Ved strømbrudd i etablissementet skal reserveutstyret (generatorer, omformere og batterier) ta over og sørge for strømforsyningen. De gjør det dermed mulig å sikre kontinuitet i tjenesten i virksomheten og å bevare pasientsikkerheten.

Dette er reguleringssystemet av 7. april 2008 knyttet til forebygging av strømbrudd i helseinstitusjoner som forplikter hver struktur til å sikre kontinuitet i tjenesten i minst 48 timer ved fravær fra det nasjonale nettverket.

Redningsnettverket er spesielt sensitivt og strategisk. Loven krever derfor at generatorsettet testes månedlig under dummy belastning og minst to ganger i året under reell belastning på nettet. Årsaken er for å unngå energibrudd i overlevelses- og verneutstyr for sykehuspasienter: branndetektorer, sikkerhetslys, heiser m.m.

Det er her lastbankene våre kommer inn. Vi skal faktisk komme og teste nødutstyret direkte i virksomheten for å sjekke at det fungerer som det skal og at det kan ta over i tilfelle strømbrudd.

 

Genset tester

«Et erstatningsgeneratorsett kan brukes som en sikkerhetskilde forutsatt at det er i samsvar med NF S 61-940-standarden og at den nødvendige kraften for å sikre oppstart og drift av alt brannsikkerhetsutstyr er tilstrekkelig. Når erstatningskilden inkluderer flere generatorsett, i tilfelle feil på ett av dem, må den tilgjengelige kraften forbli tilstrekkelig til å sikre oppstart og drift av alt brannsikkerhetsutstyr.»

Den beste måten å teste generatorsettet uten å endre kvaliteten på tjenesten er å utføre vedlikehold av generatorsettet på en lastbank. Lastbanken vil simulere belastningen som slippes ut av sykehusutstyr – heis, medisinsk utstyr, etc. – og bekrefte kapasiteten til generatorsettet til å overta ved brudd på hovednettet.

Disse testene er ofte kombinert med en enhetsvedlikeholdsoperasjon og gjør at reparasjonen kan valideres. Generatorsettprodusenter (SDMO, Cummins, Genelec, etc.) anbefaler også sterkt å kjøre settet i noen minutter hver måned.

Dette er en av de viktigste testene for denne «Helse og sykehus»-næringssektoren.

De ulike typene tester utført i sektoren «Helse og sykehus».

Elektrisk kjedetest

Du vil teste din elektriske kjede, oppdage alle spesifisitetene til denne typen tester.

Inverter test

Du vil teste omformeren din, oppdage alle spesifisitetene til denne typen tester.

Generatorsett test

Du ønsker å teste generatorsettet ditt, oppdage alle spesifikasjonene til denne typen tester.

Våre lastbanker for dine tester

Enhetsvarmer lastbank 21 kW

Oppdag vår mellomløsning mellom rackbare lastebanker og høyeffekts, våre 21 kW enhetsvarmerbenker.

Resistiv lastbank fra 50 kW til 2,4 MW

Oppdag vårt brede utvalg av resistive lastbanker fra 50 kW til 2,4 MW for alle typer lasttester.

Delta T lavlastbank 100 kW, 200 kW, 300 kW

Oppdag vårt utvalg av høyeffekts SMART-lastbanker dedikert til hyperskalere (bank med lav Delta T).

Tjenester knyttet til utleie av lastebanker

Støtte fra A til Å

Vi tilbyr a la carte-tjenester.

Vi kan tilby en nøkkelferdig tjeneste for deg. Hun forstår :

  • levering av utstyr på stedet,
  • deres installasjoner og tilkoblinger,
  • hjelp til å utføre dine tester eller den komplette idriftsettelsestjenesten.