Ropa i gaz

Eksploatacja elektrowni na paliwa kopalne wymaga systemu zasilania, który zapewni działanie i bezpieczeństwo elektrowni. Elektryczny system rozdzielczy ma za zadanie zaspokoić potrzeby normalnej pracy urządzenia, gdy wytwarza ono energię elektryczną lub podczas postoju (pomocnicze urządzenia robocze i stałe), ale także zapewnić zasilanie urządzeń realizujących wymagane funkcje bezpieczeństwa podczas sytuacji incydentalnej lub wypadkowej w instalacji (pomocnicze urządzenia rezerwowe). Generatory awaryjne zasilane olejem napędowym zapewniają zasilanie systemów bezpieczeństwa i energię elektryczną dla tych odległych miejsc, które często nie są podłączone do sieci krajowej.

Nasze obszary specjalizacji

Centra danych / Telekomunikacja

Odbiór elektryczny i termiczny infrastruktury, testowanie baterii

ERP / Szpitale

Regularne testowanie generatorów awaryjnych i inwerterów

Elektrownia

Testowanie awaryjnych EG, turbin do wytwarzania energii elektrycznej

Morska

Testowanie silników okrętowych, infrastruktury portowej

Podłączony bank obciążeń, który sprawi, że Twoje testy będą inteligentne

Podłączony bank obciążenia w szafie rack o mocy 7kW ma podwójne zasilanie i posiada deltę T° odpowiadającą serwerom komputerowym.

Rentalab, oprogramowanie do monitorowania testów centrum danych

Narzędzie Rentalab pozwala na jednoczesne kontrolowanie do 200 banków obciążeń, pobieranie informacji elektrycznych i termicznych z pomieszczenia oraz generowanie raportów z testów.