Rynek energii wiatrowej i alternatywnej

Przy budowie farmy wiatrowej krytycznym punktem jest kwestia czasu potrzebnego na przyłączenie jej do sieci. Nie zawsze bowiem utworzenie stacji doręczeniowej przez budowniczego jest równoczesne z przyłączeniem do stacji źródłowej sieci, a nawet z jej budową. Dlatego wprowadzenie turbiny wiatrowej w „hibernację” może stanowić zagrożenie dla urządzenia. Bez napięcia i ciepła w maszcie rozwija się kondensacja, która może wpłynąć na działanie urządzeń elektrycznych. Wskazane jest więc sprzężenie turbiny wiatrowej z generatorem zasilającym urządzenia pomocnicze. Testowanie tych urządzeń pomocniczych jest wtedy możliwe (a nawet obowiązkowe w Hiszpanii, Niemczech i krajach Europy Północnej) przed podłączeniem. Bank obciążeń pozwala na symulację obciążenia (co najmniej 30% mocy turbiny) i uniknięcie problemów związanych z przedwczesnym zużyciem z jednej strony, a z drugiej na testowanie różnych urządzeń.

Rodzaje zastosowań banków obciążenia wiatrem

  • Bank obciążenia do testowania turbiny pod obciążeniem i walidacji protokołu przed podłączeniem (zatrzymanie awaryjne itp.)
  • Bank obciążeń do symulacji generatora turbiny wiatrowej
  • Stanowisko do testów fabrycznych nowych modeli turbin wiatrowych

Podłączony bank obciążeń, który sprawi, że Twoje testy będą inteligentne

Podłączony bank obciążenia w szafie rack o mocy 7kW ma podwójne zasilanie i posiada deltę T° odpowiadającą serwerom komputerowym.

Rentalab, oprogramowanie do monitorowania testów centrum danych

Narzędzie Rentalab pozwala na jednoczesne kontrolowanie do 200 loadbanków, pobieranie informacji elektrycznych i termicznych z pomieszczenia oraz generowanie raportów z testów.