Nuclear

Nuclear

Zasada działania banku ładunków w elektrowniach jądrowych

Funkcjonowanie elektrowni jądrowej wymaga systemu zasilania, który zapewni działanie i bezpieczeństwo obiektu. Elektryczny system rozdzielczy ma za zadanie zaspokoić potrzeby normalnej pracy urządzenia, gdy wytwarza ono energię elektryczną lub podczas postoju (pomocnicze urządzenia robocze i stałe), ale także zapewnić zasilanie urządzeń realizujących wymagane funkcje bezpieczeństwa podczas sytuacji incydentalnej lub wypadkowej w instalacji (pomocnicze urządzenia rezerwowe). Zasilane olejem napędowym generatory awaryjne zapewniają zasilanie systemów bezpieczeństwa reaktora w przypadku utraty zasilania z sieci krajowej. Każdy reaktor jądrowy wyposażony jest w dwa generatory awaryjne. Dodatkowo dla wszystkich reaktorów w danym miejscu dostępny jest dodatkowy generator. Każda z tych jednostek jest wystarczająca do zasilania systemów niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa wyłączonego reaktora.
Niezawodność tych generatorów ma kluczowe znaczenie. Dlatego też regularnie przeprowadzane są testy generatorów. W tym celu kierownicy elektrowni jądrowych zwracają się do producentów zdolnych do wyprodukowania banków obciążeń zdolnych do obsługi kilku megawatów, jak również związanego z nimi systemu sterowania (system pomiarowy, cykle automatyczne). Te banki obciążenia są często średniego napięcia.